FAQ

Ongelukken met voertuigen zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten onder 15- tot 20-jarigen, en eisen meer dan 5.000 levens per jaar. Ford Driving Skills for Life werd gestart in 2003 om dit probleem aan te pakken. Duizenden jongeren, ouders en begeleiders hebben gebruik gemaakt van deze hulpmiddelen.

Studies tonen aan dat het ongevallenquotiënt het hoogst is onder jongeren in hun eerste paar honderd kilometer op de weg, en dat 60 procent van de ongelukken een gevolg is van onervarenheid in de eerder genoemde vier vaardigheden. Per afgelegde kilometer hebben jonge bestuurders het grootste aandeel in alle soorten ongelukken - van blikschade tot aan fatale ongelukken. 

 1. Gevaren herkennen
  • Het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is
  • Problemen ontdekken
  • Het minimaliseren van afleiding
  • Veiligheidszones
  • Een kruispunt naderen en linksaf slaan
 2. Omgaan met het voertuig
  • Werkzaamheden aan het wegdek
  • De invloed van versnelling, vertraging, remmen en bochten op de balans van het voertuig
  • Aanpassen aan de grootte en het gewicht van een voertuig
  • Conventionele remsystemen versus antiblokkering-remsystemen (ABS)
  • Remtechnieken voor noodsituaties
  • Opvangen van onderstuur en overstuur in voertuigen met voor- en achterwielaandrijving
 3. Snelheid beheren
  • Rijden op een snelheid die anderen belemmert of in gevaar brengt
  • De juiste signalen gebruiken en de rem juist bedienen
  • Leren om op veilige wijze de snelheid te beheersen
 4. Ruimte bewaren
  • Ruimte rond, voor en achter de auto houden
  • Leren om op veilige wijze de snelheid te beheersen
  • Een veilige afstand tussen voertuigen houden
  • Vermijden dat een andere bestuurder tegen je aan botst en een frontale botsing vermijden

Ford DSFL is een GRATIS en omvangrijk programma en omvat educatieve hulpmiddelen zoals:

• De website, www.drivingskillsforlife.com, omvat vier leermodulen en een quiz, video's met als onderwerp auto-onderhoud, een aantal interactieve spelletjes, en een verbeterd curriculum waarbij het belang van eco-rijden voor persoonlijke veiligheid en het milieu voorop staat.

• Het elektronisch opleidingspakket kan thuis worden gebruikt door studenten en ouders, maar ook door bijvoorbeeld begeleiders op school. Dit gratis pakket omvat een uitgebreide video die zich richt op elk van de vier rijvaardigheden, een brief voor de ouders, een brief voor begeleiders, een gids en brochures. Om materiaal te downloaden, klik hier.

• Gedurende de praktijklessen nemen jonge bestuurders plaats achter het stuur van een Ford om de vier Ford DSFL-vaardigheden te verbeteren. Dit is de perfecte kans voor jonge bestuurders om samen met een professionele instructeur ervaring op te doen in de vaardigheden - gevaren herkennen, omgaan met het voertuig, snelheid beheersen en ruimte bewaren.

iligheid is onze prioriteit. Alle deelnemers zijn onder voortdurend toezicht van goed opgeleide en ervaren professionele instructeurs. Op geen enkel moment zullen deelnemers onbeheerd worden achtergelaten. Tevens is er medisch personeel aanwezig in het geval van een noodsituatie.

Er zijn GEEN kosten aan verbonden. Alle onderdelen zijn betaald door het Ford Motor Company Fonds.

Het programma is een inspanning van het Ford Motor Company Fonds en Community Services, de tak van Ford Motor Company zonder winstoogmerk. Het Ford Motor Company Fonds is een 501c (3), dat wordt gefinancierd door Ford Motor Company. Ford Driving Skills for Life werd in 2003 opgericht door het Ford Motor Company Fonds en de Governors Highway Safety Association. Meer informatie over de inspanningen van Ford Motor Company Fonds is te vinden op www.community.ford.com

Ford heeft voldoende middelen ingezet voor het Ford Motor Company Fonds. Een van de grootste programma's in het Ford Motor Company Fonds is Ford Driving Skills for Life. Ford Motor Company Fonds werd opgericht in 1949 en heeft inmiddels meer dan 1,7 miljard dollar geïnvesteerd in gemeenschappen en goede doelen over de hele wereld.